Flerfunktionsmaskiner

Flerfunktionsmaskiner från Stenbergs

Bearbeta hela arbetstycken från råmaterial till färdig produkt i en
enda maskin. I en flerfunktionsmaskin (Multitasking maskin) kan du kombinera flera skärprocesser som resulterar i högre maskinutnyttjande.