TEMADAG BROTSCHNING

Brotschning till anmälningssidan 1.3.jpg

Högpresterande brotschning – reducerar kostnader

Vill du få tips och inspiration om hur du kan optimera din produktion med hjälp av smarta brotschlösningar?
Då ska du anmäla dig till Stenbergs och HORN Sveriges endagsevent den 27 januari hos Stenbergs i Jönköping.
Högpresterande brotschning är en nyckelfaktor till processäkerhet som kan ge kostnadsreduceringar på upp till 90%.

René Näf från URMA AG kommer att guida oss genom verktygsvalen, produktionsekonomi och problemlösningar vid finbearbetning av hål. 

PROGRAM

09:30  Kaffe & Smörgås

10:00  Välkomna! En presentation av dagens tema samt kort företagspresentation URMA AG, Stenbergs och HORN Sverige.

10:15  Grunderna för brotschning och finbearbetning.

  • Hur väljer man rätt verktyg, geometri och skärdata?

12:00   Lunch

12:45   Fortsatta verktygs- och maskindemonstrationer.

  • Hur påverkar matning och skärhastigheten bearbetningen?
  • Spånflödeskontroll.
  • Problemlösningar och möjligheter.
  • Framgångsrika bearbetningsexempel.

14:30 Summering och avslutning

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig senast fredagen den 22 januari.

 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Anmälan