Instagram och Facebook

IMG_8131.PNG Ni följer väl oss på Instagram och Facebook?

På Instagram följer vi det populära temat "Följ oss på jobbet!", där medarbetarna har hand om kontot en vecka vardera och visar med bilder upp sin vardag på jobbet. Ett bra tillfälle att se hur det är att arbeta på Stenbergs, men också att ta del av vad exempelvis Produktionstekniker och Servicetekniker gör. Kontot heter Ab_Sigfrid_Stenberg och ni hittar det via Instagram-appen.

På Facebook finns det bilder och information kring nya maskiner, event, företagshistoria och mycket mycket mer. Där heter vi 'AB Sigfrid Stenberg'!