Unik automation hos Uddeholm

3.jpg Vid årsskiftet 2014/2015 levererades en ny typ av automation inklusive två stycken plangejdmaskiner till Uddeholm i Hagfors där man tillverkar plattor av verktygsstål i världskvalité. Ett långt utredningsarbete föranledde projektet och det hela startade redan 2011/2012 med önskan att automatisera hela Uddeholms standardsortiment, alla stålsorter.

-Vi fick börja med att skala av och se vilka dimensioner som det var rimligt att automatisera. Många olika koncept passerade innan vi tillslut landade i den här lösningen med två stycken YCM TV158B, vertikala fräsar, och robotcell från Fröjd & Wester, berättar Gert Carlsson, försäljningsingenjör på Stenbergs. Innan valet föll på YCM kollade vi på flera maskiner från Stenbergs sortiment. Vi valde YCM för att den är en kostnadseffektiv maskin för den här processen, och dessutom väldigt stabil maskin med plangejdrar. Portalfräsen YCM DCV40 som står bredvid levererades samtidigt, för att klara hela flödet och komplettera cellen med att hantera större detaljer.

För att lösa problematiken med automatisering av den stora variantfloran som förekommer i produktionen har Fröjd & Wester utvecklat ett HMI (användargränssnitt) till cellen som är helt parameterstyrt.

- Det är en ny typ av automation. Det unika med lösningen är att man parameterstyr systemet. Man talar om för systemet vad inkommande material har för dimensioner, och vilken dimension man vill ha ut så anpassar sig hela cellen efter vilken data man gett den. Det är ganska unikt att komma ner i så korta batcher och få hög lönsamhet. Vi har aldrig sett den typen av fåstycksproduktion någonstans säger Thomas Rosell, VD på Fröjd & Wester.

Hela cellen är fixturlös och man använder sig istället av magnet för fastspänning av detaljer och med magnetgripdon i roboten. Utmaningen med magnet på Uddeholm är att det är så många olika specialstål, men lösningen blev elektropermanent magnet. Elektricitet används för att magnetisera och avmagnetisera robotens gripdon.

Tidsskillnaden mot tidigare är stor då ställtiden blir noll, även fast det är mindre batcher. Medan cellen arbetar med en batch placeras nästa på inbanan och man matar in dimensioner samt material och kombinationen blir ett unikt robot- och cnc-program där maskinen själv väljer skärdata och verktyg utifrån inmatade uppgifter.

Stenbergs är huvudleverantör och Fröjd & Wester har byggt automationen.

undefined                   undefined