OPTIMERA DIN INVESTERING, workshop med Renishaw 5 feb

OPTIMERA DIN INVESTERING, FOKUS PÅ MÄTNING I OKUMA-MASKINER

-Spara tid. Minska kassationerna. Behåll konkurrenskraften.
Med Renishaws problösningar kan vi hjälpa till att reducera inställningstiderna med upp till 90 % och förbättra processtyrningen. Processvariationer försämrar konkurrenskraften och lönsamheten. De orsakar förluster och ineffektivitet, höjer kostnaderna för kvalitet och bemanningsnivåer, och resulterar i sena leveranser och dålig spårbarhet. Hemligheten bakom konsekvent, automatiserad och produktiv maskinbearbetning är att förstå var variationerna kommer ifrån och hur de ska hanteras vid källan.

Härmed bjuder Stenbergs och Renishaw in er till Renishaws kontor i Järfälla och en gemensam workshop där vi har som förhoppning att hjälpa er använda mätutrustning på bästa, optimerade sätt. Vi vill även visa hur vi i praktiken använder mätutrustning i en Okuma Genos 560.

Renishaw kommer exempelvis presentera:
Inspection Plus
Supa-Touch
Set & Inspect

Workshopen är uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass med gemensam lunch. Föranmälan till workshopen är obligatorisk och deltagandet är gratis. Ange i din anmälan om du önskar gå för- eller eftermiddagen Begränsat antal platser, först till kvarn.

Datum:
Onsdag 5 februari

Plats:
Renishaw, Biskop Henriks väg 2, Järfälla

Anmälan:
Senast 31 januari till peter.eldegard@stenbergs.se
Ange eventuella allergier eller kostavvikelser i anmälan.

Program
09.00 Start Förmiddagsgrupp
09.10 Presentation Stenbergs & Renishaw
09.30 Visning showroom + Kaffe
10.15 Produktpresentation Renishaw
11.00 Praktisk demo Stenbergs
11.40 Q&A och avslut

12.00 Lunch

13.00 Start Eftermiddagsgrupp
13.10 Presentation Stenbergs & Renishaw
13.30 Visning showroom + Kaffe
14.15 Produktpresentation Renishaw
15.00 Praktisk demo Stenbergs
15.40 Q&A och avslut