Teknisk workshop med Aura och Tebis 25 april

Hur mycket effektivare är simultan 5-axlig bearbetning jämfört med 3+2-axlig bearbetning?

Detta skall vi klargöra under denna workshop, där vi visar både grov- och finbearbetning med maskiner, verktyg och programvara som uppfyller våra högt ställda krav på både kvalitet och effektivitet. Bearbetningen kommer ske med bl a cirkelsegmentfräsar i en Okuma Genos M460-5AX. Programmeringen utförs i Tebis och bearbetningen görs med verktyg från AURA®.

Härmed bjuder vi in er till Stenbergs den 25:e april för medverkan i vår workshop där vi för en öppen dialog under genomförandet av flera olika praktiska moment. Workshopen tar en halvdag och utförs
på antingen för- eller eftermiddagen.

Föranmälan till workshopen är obligatorisk och deltagandet är gratis.
Ange i din anmälan om du är intresserad av lunch och om du önskar gå för- eller eftermiddagen.

Datum
Torsdag 25 april

Plats
STENBERGS
Vasavägen 3D, Jönköping

Program
09:30-12.00 Workshop grupp 1
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:30 Workshop grupp 2

Anmälan
Senast 19 april till
peter.eldegard@stenbergs.se
Begränsat antal platser