Produktivitet i högsta klass för stora arbetsstycken

MA8000H.jpg Okumas nya MA-8000H fleroperationsmaskin öppnar upp för ytterligare automatisering och energieffektivitet

Genom introduktionen av den nya horisontella fleroperationsmaskinen MA-8000H kan Okuma på bästa sätt möta kraven på automatiserade tillverkningslösningar för stora arbetsstycken. Denna kraftfulla modell i MA-H-serien ger kunderna en rad fördelar: Produktionskapaciteten för stora arbetsstycken har ökats avsevärt och produktiviteten förbättrats tack vare utökade automationsmöjligheter. Utöver det kan energiförbrukningen drastiskt minskas genom att använda de nya förbättrade funktionerna i ECO Suite Plus.

Hos den nya MA-8000H har arbetsområdet och kapaciteten ökat kraftigt jämfört med föregående modell. Detta tar hanteringen, av mycket stora och tunga arbetsstycken, till en ny nivå. Maskinen har en palettstorlek på 800 x 800 mm med ett rörelseområde på X/Y/Z 1400/1200/1350mm och en lastkapacitet på upp till 3000 kg. Extremt kraftfulla och pålitliga spindlar säkerställer en hög maskintillgänglighet.

Ökad produktivitet tack vare oavbruten drift
MA-8000H kan numera utrustas med fler pneumatiska och hydrauliska anslutningar genom paletterna. På så sätt möts de högt ställda kraven för en effektiv obemannad drift. Detta möjliggör bland annat mer flexibilitet vid automatiserade laddning- och lossningsprocesser. Stort fokus har lagts på konstruktionen av skydd och plåtar för en bra spånavgång, speciellt vid hög avverkning – vilket säkerställer maximalt nyttjande av maskinens kapacitet. Tillvalet "Sludgeless Tank" som utvecklats av Okuma förhindrar också ansamlingar av små spånrester i kylvätsketanken, vilket minskar behovet av att rengöra tanken betydligt. Styrsystemet Okuma OSP-P300MA gör maskinen mycket användarvänlig och kan dessutom kompletteras med olika mjukvaror för ytterligare ökad funktionalitet. Maskinens konstruktion medför att installationstiden kan förkortas och att tid kan sparas vid det löpande och dagliga underhållet.

Minskad miljöpåverkan med maximal precision
Då fokuset på att minska CO2-utsläpp är stort, speciellt inom halvledarproduktion, förnybar energi och vid tillverkning av e-fordon så har Okuma tagit det till sig och fortsatt att förfinat de energibesparande funktionerna i arbetet med den nya MA-8000H. Det väl beprövade Thermo-friendly concept garanterar högsta dimensionsstabilitet och noggrannhet – även vid extremt långa driftscykler. Den integrerade "ECO Suite plus" ger ett innovativt energisparsystem som låter operatören övervaka och påverka energiförbrukningen och CO2-utsläppen i realtid. Dessutom minskar maskinen automatiskt sin strömförbrukning under tomgångstider med bibehållen stabil noggrannhet.