OSP-P500 - Okumas nya operativsystem.

Okumas nya OSP-P500 stöder hållbar processintegration.

Okumas nya operativsystem, OSP-P500, tar produktionen till nästa nivå. Kunder hos den världsberömda tillverkaren av CNC-maskiner kommer att dra nytta av högsta produktivitet och precision med särskild användarvänlighet och energieffektivitet. Det smarta operativsystemet inkluderar också speciella säkerhetsfunktioner för att skydda mot cyberattacker.
En ökande brist på kvalificerade operatörer, växande krav på klimatneutral produktion och alltmer flexibel produktion leder till en kraftig ökning av efterfrågan på automatiserade, energisnåla produktionsprocesser. 60 år efter första lanseringen av OSP-operativsystem tillkännager Okuma en banbrytande innovation som svar på dagens och framtidens utmaningar: "Det innovativa OSP-P500 operativsystemet stödjer våra kunder i att möta de ökande kraven medbanbrytande utvecklingar och att genomföra komplexa bearbetningsoperationer ännu mer exakt och på kortare tid. Intelligenta funktioner och extremt enkel hantering säkerställer en betydande ökning av produktiviteten," säger Norbert Teeuwen, VD för Okuma Europe GmbH.

Effektiv bearbetning för alla

Det nya operativsystemet är utrustad med "Digital Twin" för att påskynda produktionsprocesserna och minska förberedelsetiderna. Den underlättar högprecisionssimuleringar av bearbetningsprocesserna: Med "Digital Twin" på maskinen sker denna simulering direkt på maskinen, så att bearbetningen kan starta omedelbart därefter. Programmering & simulering kan också göras med "Digital Twin” på en dator för att undvika störningar i produktion samt snabbare inkörning. Även oerfarna användare drar nytta av alla fördelar med operativsystemet tack vare det exceptionellt användarvänliga gränssnittet. Funktionen "Smart OSP Operation" förenklar hanteringen och ger automatisk vägledning genom alla nödvändiga steg, vilket innebär att personer utan tidigare erfarenhet snabbt kommer igång och kan programmera en detalj. OSP-P500 är också optimerat för att ge kortare cykeltider med hög bibehållen ytfinhet. Tack vare "Smart Control" har den dubbelt så mycket beräkningskraft som konventionella operativsystem. Detta förkortar avsevärt reaktionstiderna så att cykeltiderna kan minskas med upp till 15 procent.

Säkerhet mot cyberattacker

Med ett omfattande säkerhetssystem skyddas operativsystemet från obehörig åtkomst. Möjliga skador kan minimeras med specifika antivirusåtgärder, såsom en ”White list” och funktioner för identifiering av programförfalskningar eller oegentligheter. Detta säkerställer en stabil och störningsfri produktion när som helst.

Smart teknik för minskad energiåtgång

Tack vare den integrerade "Eco Suite Plus" uppfyller den nya OSP-P500 alla krav på att minska energiförbrukningen. De smarta funktionerna registrerar och analyserar varje driftstatus och CO₂-utsläpp, växlar till energisparläge vid behov och justerar automatiskt tillbehör som t.ex. spåntransportör eller oljedimavskiljare. I framtiden kommer Okuma successivt att lansera en rad nya ”Green Smart Machines” på marknaden som kommer att erbjuda ännu fler funktioner för energisnål produktion.

 

Ny design för 5-axliga fleroperationsmaskiner och flerfunktionssvarvar

I första skedet kommer 5-axliga fleroperationsmaskiner i MU-V-serien och flerfunktionssvarvar i MULTUS-serien att utrustas med det nya operativsystemet. Dessutom överraskar Okuma med en ny design som erbjuder mer utrymme, bättre ergonomi för användaren och ge fler och bättre möjligheter till automatisering.

OSP-P500 kommer att presenteras för kunder för första gången på EMO i Hannover den 18-23 september 2023. Mer information om hur Stenbergs kommer närvara och vidare information om detta, kontakta din närmsta säljkontakt här!

undefined