Okuma Intelligent Technology - 5-axis Auto Tuning System

Ökar precisionen i Okumas 5-axliga fleroperationsmaskiner

Om man jämför 3-axlig bearbetning med 5-axlig bearbetning så vet man att det är svårare att uppnå samma noggrannhet. En av orsakerna till detta är att utöver de tre linjära axlarna så är det ytterligare två axlar som roterar, och detta ökar då risken för geometriska fel. Och den huvudsakliga orsaken till detta är när någon eller båda av de två roterande axlarna är vridna eller roterar. Dessa geometriska fel uppstår och ökar med tiden efter att maskinen är installerad, och det beror på förändringar i temperaturen samt variationer som kan uppstå i golvet. På en mikronivå så ändrar sig järnet i maskinens stomme eftersom det är ett levande material.

Man motverkar dessa fel med hjälp av en intelligent teknologi från OKUMA med automatiska mätningar, dvs 5-axis auto tuning. Detta görs genom en automatisk diagnostisering med en referenskula och en mätprobe, mätvärdena som man får fram används sedan för att återställa noggrannheten i maskinen. För att kunna fortsätta bearbeta med maskinen på en hög nivå -när det gäller noggrannhet- så är det nödvändigt att utföra auto tuning på den platsen där maskinen är installerad.

undefined

Innan den här teknologin togs fram så har man fått utföra det arbetet manuellt. Det tar dock längre tid samt är inte helt problemfritt. Tidsåtgång samt noggrannhet på mätvärdena avgörs av hur pass duktig operatören är. Tyvärr så genomförs sällan dessa mätningar med tanke på att det kan vara för krångligt. Med 5-axis auto tuning så är det betydligt enklare med tanke på att det finns ett färdigt diagnostiseringsprogram som man startar själv, sen utför maskinen alla mätningar som behövs automatiskt. Detta tar mellan 5 och 10 minuter beroende på hur många geometriska fel det är. Fördelarna är uppenbara med tanke på att det är tidsbesparande samt att det alltid är på en konstant nivå av noggrannhet.

//Dennis Möllergren, Produktionstekniker

 

undefined