Hyvling i Okuma MA600HB

hyvling2.jpg För att visa ytterligare ett exempel på tillverkning av kugg och splines demonstrerade vi hyvling (Gear shaping) i MA-600HB.

I vår horisontella flerop MA-600HB valde vi att demonstrera hyvling av splines. Vid bearbetning har vi ingen rotation på någon av delarna, varken detalj eller verktyg. Verktyget är slipat i form av den kugg vi vill bearbeta, vi körde en spline med djup 2.5 mm. Vid skärning pressar sedan det stillastående verktyget igenom materialet med 0.05 mm i skärdjup och en axelmatning på 5000 mm/min. Rörelsen upprepas tills vi uppnått fullt djup på vår spline sedan indexeras verktyget och bearbetar nästa kugglucka. Den här typen av bearbetning lämpar sig till små och mellanstora serier. Det som krävs av maskinen är ganska lite. Det du behöver i en flerop är möjligheten att styra indexeringen på ditt verktyg, vilket är standard i alla Okumas fräsmaskiner. Det du behöver i en svarv är möjligheten att indexera din detalj, vilket är standard i alla Okumas svarvar med OSP-P300 styrsystem. Med Hyvling går det bra att köra både invändiga och utvändiga kugg och splines. Hyvling är dock inte specifikt för att köra kugg och splines utan går även bra att använda för till exempel kilspår, torx, invändig fyrkant och sexkant.

Har ni frågor angående kuggbearbetning? Kontakta några av våra specialister på Stenbergs