Kuggbearbetning

IMG_5217.jpg Det finns flera olika tillverkningsmetoder för att skapa kuggar och under våra temadagar "Kugg, Renhet & Tvätt” visade vi kuggbearbetning i standardmaskiner. Markus Brännström som är produktionstekniker hos oss på Stenbergs ska beskriva de olika metoderna som vi demonstrerade.

Under temadagarna körde vi fem olika typer av kuggberarbetning i MULTUS-U4000:

Vi började med att visa en profilslipad hårdmetallpinnfräs, pinnfräsens spetsprofil stämmer överens med profilen på kuggluckan man vill öppna. Under demonstrationen körde vi en modul 1.5. Vid bearbetning arbetar man med ett roterande verktyg, i X- och Z-axel. Vi kör sedan spårfräsning två passeringar, ett skär där vi lämnar 0.2 mm till ett finskär. Sedan använder man C-axel för att kunna indexera upp detaljen och öppna nästa kugglucka. Fördelar med den här typen av bearbetning är att det inte kräver så mycket av maskinen och att verktyget är relativt billigt i förhållande till andra typer av kuggbearbetningsverktyg. Nackdel är att operationen är lite långsam och lämpar sig bäst till små serier, reservdelsproduktion och prototypbearbetning. Verktyget fungerar bra att använda i en generell svarv med drivna verktyg såväl som multifunktionsmaskin eller fräs med fjärde axel för att tillverka utvändiga kugg.

Det andra verktyget är en solid hårdmetall T-fräs slipad med en omslutande profil som gör att vi med vår fräs, framtagen för utvändiga splines modul 1, kan fräsa 11 splinesluckor i en passering. Vid bearbetning kör vi en sidofräsning, vilket innebär att utöver ett roterande verktyg, X-axel, Z-axel och C-axel behöver en Y-axel. Vi ställer oss på sidan av biten i Y-axel, centrerar verktygets omslutande radie med centrum på X-axel och fräser längs med Z-axeln, sedan indexerar vi detaljen 45 grader med C-axeln och upprepar rörelsen 7 gånger. Den här typen av verktyg är lite dyrare än det första alternativet och kräver en Y-axel men det är även effektivare då sidofräsning tillåter en högre skärhastighet än spårfräsning. Den här typen av verktyg lämpar sig för mellanstora serier. Verktyget fungerar bra att använda i en generell svarv med drivna verktyg och Y-axel, en flerfunktionsmaskin eller en fleroperationsmaskin med fjärde axel.