Steget efter affären

1795966_462229743877496_244907270_o.jpg Efter varje maskinaffär hamnar du som kund i händerna hos Stenbergs projektavdelning. Du får en ansvarig projektledare som är din kontaktperson genom hela projektet fram till igångkörning och övertagande.

Som projektledare och transportsamordnare på Stenbergs får jag följa maskinens hela väg från beställning, leverans och hela processen kring installation och igångkörning på plats hos kunden.

En av alla viktiga delar i arbetet är processen kring leveransen av maskinen. Att maskinen levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och på rätt sätt. Ett varierande och roligt arbete där kommunikationen med alla parter är nyckeln kring en lyckad maskinleverans. Då många av våra maskiner transporteras långa sträckor och med olika transportmedel innebär det att flera parter är inblandade. Detta gör att samarbete och planering är av stor betydelse för att leveransen ska ske på ett bra och miljövänligt sätt.

Vi hjälper våra kunder att vara förberedda inför sin leverans genom både skriftligt utskickad information samt att vi håller kontakt med kunden under hela vägen för att få en trygg upplevelse och att inga oklarheter ska finnas när maskinen levererats och ska lyftas av och komma på plats. I mitt arbete som projektledare strävar jag efter att kunden ska vara nöjd med mig som kontaktperson och känna sig trygga med både leverans och installation för att på ett effektivt och säkert sätt komma igång i sin nya maskin.

Madeleine Andersson, projektledare Stenbergs