Automation

Okuma ARMROID

ARMROID är en inbyggd robot som är förpackad i bearbetningskammaren i en smart maskin och låter operatörerna använda sitt innovativa robotstyrsystem för att hantera roboten likt vardaglig maskinstyrning. Allt detta, utan att det krävs ytterligare utbildning, för att uppnå innovativ automatisering och produktivitet.

Användarvänligt och enkelt
ROID Navi utvecklades specifikt för bearbetningsoperatörer och eliminerar behovet av komplex robotprogrammering. Det är lättanvänt att antingen utföra bearbetning eller robotdrift för alla operatörer. Programmet möjliggör realtidsstyrning av både robot och maskinverktyg.

ROID Navi EZ styrsystemet
Robotens rörelseprogram genererar automatiskt en optimal rörelsebana som inte kolliderar, helt enkelt genom att visa ingångens start- och slutpunkter och parametrarna i enlighet med vägledningens instruktioner. Även nybörjare inom robotik kan lära sig grunderna från första dagen.

Med maskinens pulshandtag kan robotoperationer enkelt utföras med nästan kirurgisk precision. Pre-op 3D-simulering används för att bekräfta undvikande av robotkollision.

En mångfacetterad tekniker
Att låta robotar konsekvent prestera bättre än skickliga tekniker på rutinmässiga, upprepade uppgifter ökar effektiviteten och kvalitén i processen. Att uppnå bearbetningsstöd på hög nivå är endast möjligt med inbyggda robotar. Att tillhandahålla stöd i processen i bearbetningskammaren som är omöjligt med konventionella robotar.

ARMROID kan användas vid flera olika operationer. Att ladda och plocka ur maskinen samt vända detaljen inuti maskinen. Den kan även vara stöd för arbetsstycket, spola bort spån under bearbetning samt rengöra maskinkammaren.

Att förändra vårt sätt att arbeta
Förenklat är målet att operatörer arbetar på dagen och robotarna arbetar på natten. Noll övertid och samexistens mellan människor och robotar är det de flesta företag strävar efter.

Byt enkelt från en enda maskin till en automatiserad robotcell helt enkelt genom att lägga till en mobil arbetsstyckesmatning.

Till exempel kan roboten stå i vänteläge under dagen medan operatören hanterar små partier med laddning/ lossning och andra flexibla jobb, och sedan kan automatiska operationer som utförs av roboten utföras på natten.

Okuma ARMROID - 1 Okuma ARMROID - 2