Automation

Okuma STANDROID

STANDROID, ett förenklat robotpaket som tillhandahåller automatisering vid hög-mix låg / medelstor volymproduktion (HML / MV). Nästa generations robotsystem kan i grunden förändra de olika frågor som tillverkningen står inför idag.

STANDROIDs enkla robotmanövrering och kompakta utrymme är de funktioner som har sänkt de hinder som robotautomatisering hittills hade ställts inför. Dessutom är det enkel att använda med ett paket med funktioner som är utformade för att förbättra produktiviteten för små och medelstora partier utöver normala delöverföringsarrangemang. Den automatiseringen gör det möjligt för människor att utföra aktiviteter med högre mervärde och fokusera på framtida utmaningar.