Automation

Stenbergs automation

Lär känna en sällsynt okomplicerad, kravlös robot i kombination med en kraftfull svarv från Okuma.

En kombination som gör automation precis så enkel som den borde vara. Ingen förprogrammering, inga flerstegade utbildningsprogram, minimalt supportbehov. Bara massor av möjligheter

Stenbergs Automation som är en standardiserad robotcell med integrerat visionssystem för att enkelt kunna ladda och plundra rundkuts till Okuma svarvar. Det är ett enkelt sätt att öka produktiviteten i svarven samtidigt som man behöver liten bemanning och ingen robotkunskap. Det går att lägga till egenskaper som besparar eftertempo i produktionen och sparar både material i arbete, pallplatser och arbetskraft.