Flerfunktionsmaskiner

Flerfunktionsmaskiner från Stenbergs

Bearbeta hela arbetstycken från råmaterial till färdig produkt i en enda maskin.

I en flerfunktionsmaskin (Multitasking maskin) kan du kombinera flera skärprocesser som resulterar i högre maskinutnyttjande.

 

Okumas flerfunktionsmaskiner ger en utmärkt sammansättning av effektiva bearbetningstekniker. Svarv, vertikala eller horisontella fleroperationer och materialhanteringsfunktioner slogs samman till en maskin. Kortare leveranser, effektivare användning av golvyta, plus eliminering av väntetid mellan operationer, färre uppställningar, mindre arbetskraft etc. resulterar i högre maskinanvändning. Våra kunder drar verkligen nytta av hur mycket mindre tid som krävs för processkontroll och drastiskt minskade totala driftskostnader.