Okuma Intelligent Technology

Collision Avoidance System

Antikollisionssystemet CAS bidrar till att förkorta riggningstiderna och öka tillgängligheten.