Okuma Intelligent Technology

SERVONAVI

Automatisk servojustering efter arbetsstyckets vikt, ger noggrannare och stabilare rörelser.