Okuma Laser EX

Okuma MU-5000V Laser EX

Lasertekniken som tillförs i dessa supermultitaskingmaskiner i LASER EX-serien kombinerar subtraktiv och additiv tillverkning, härdning och beläggning av material till slutprodukten - gjort i en maskin - den ultimata processintensiva maskinen. Maskinerna i MU-V LASER EX-serien och MULTUS U LASER EX-serien kan fräsa, svarva, slipa, Laser Metal Deposition (LMD) och värmebehandla för ett stort antal arbetsstyckesstorlekar och former. Härdning på maskinen är snabbare och orsakar mindre förvrängning än konventionell värmebehandling, vilket resulterar i ökad noggrannhet och genomströmning. LASER EX-serien möjliggör också laserbehandling från beläggning till LMD.

Specifikationer

Axis travel X-Y-Z 800/870/600 mm
Spindle speed 50 - 8000 min-1
No. of tools 32
Floor space 3995 x 2750 mm
Table size Ø 500 mm
Kontakta oss för mer information