Service & Reservdelar

_CRJ1994.jpg

Steget före efter affären

Stenbergs främsta styrkor blir tydligast i långa loppet. Då kommer vår gedigna kunskap och långa erfarenhet till sin rätt. Genom Stenbergs får du allt du kräver av en förstklassig eftermarknad, men också mer än du förväntar dig.

En maskinpark måste underhållas, servas och repareras för att fungera optimalt. Precis som en bil eller byggnad. Det är inget konstigt med det, men sättet man gör det på avgör värdet och livslängden på din investering. Hög tillgänglighet är det absolut viktigaste för oss i din maskinpark. Teknisk kunskap och lång erfarenhet gör att vi kan erbjuda ett mycket attraktivt koncept för eftermarknad. Som kund ska du alltid känna att Stenbergs gör vardagen enklare.

Optimalt hela vägen
Eftersom vi samarbetar med några av världens ledande maskintillverkare, kan vi också säga att ingen annan i branschen kan erbjuda samma höga kunskap om våra maskiner. Det gör att Stenbergs är det säkraste valet för att minimera driftstopp, både till antalet och i tid. Konceptet gör att vi kan hantera reservdelar, akutärenden, förebyggande underhåll och en mängd andra tjänster på ett optimalt sätt.

StenbergsSupport

Akutservice

_CRJ2287.jpg

Vi har tekniska experter inom områden såsom styrsystem, elteknik, mekanik, mät och säkerhetsteknik. Vår samlade kunskap och erfarenhet som finns att tillgå i hela landet är en garanti för att underhållet av maskinerna sker med omsorg och att akuta fel kan åtgärdas snabbt och säkert utan onödiga omvägar. För att säkerställa att vi kommer med rätt kompetens utbildas våra tekniker av våra leverantörer. Våra tekniker har också genomgått utbildning som är kopplade till personsäkerhet. Heta Arbeten, Kran och Lyft, Brandsäkerhetsutbildning. Vi är också registrerade i enlighet med Entrépasset från SSG.

 

Klicka här för att komma till Stenbergsjouren

Utbildade tekniker

_CRJ2278.jpg

För att säkerställa att vi har rätt kompetens utbildas våra tekniker av våra leverantörer. Våra tekniker har också genomgått utbildning som är kopplade till personsäkerhet. Heta Arbeten, Kran och Lyft, Brandsäkerhetsutbildning. Vi är också registrerade i enlighet med Entrépasset från SSG.

Prislista

Önskar ni komplett prislista vänligen kontakta Stenbergs Eftermarknad på 036 30 44 00.

Om ej annat avtalats gäller Allmänna bestämmelser NL01 samt för Underhåll NU06 och för akutreparationer NR06.