Akutservice

_CRJ2287.jpg

Vi har tekniska experter inom områden såsom styrsystem, elteknik, mekanik, mät och säkerhetsteknik. Vår samlade kunskap och erfarenhet som finns att tillgå i hela landet är en garanti för att underhållet av maskinerna sker med omsorg och att akuta fel kan åtgärdas snabbt och säkert utan onödiga omvägar. För att säkerställa att vi kommer med rätt kompetens utbildas våra tekniker av våra leverantörer. Våra tekniker har också genomgått utbildning som är kopplade till personsäkerhet. Heta Arbeten, Kran och Lyft, Brandsäkerhetsutbildning. Vi är också registrerade i enlighet med Entrépasset från SSG.