Service och Underhåll

_CRJ2214.jpg

Med rätt service och underhåll ökar värdet av din maskininvestering. Genom att utnyttja vår kompetens och erfarenhet säkerställer du att rätt åtgärder utförs. Vi har tekniska experter inom områden som styrsystem, mekanik, el-, mät- och säkerhetsteknik. Vår samlade kunskap och erfarenhet, som finns att tillgå i hela landet, är en garanti för att underhållet av maskinerna sker med omsorg och att akuta fel kan åtgärdas snabbt och säkert.

Kontakta Johan Sörmander, 036-30 44 77, för mer info. 

Serviceavtal

Maskiner mår givetvis bäst om någon bryr sig om dem. Med serviceavtal kan du öka tillgängligheten i din utrustning. Vi erbjuder avtal för både enskilda maskiner och hela produktionsanläggningar. Hur vill ni att service skall skötas hos er, berätta för oss om era önskemål.

Förebyggande underhåll

När vissa maskiner stannar, stannar världen. Produktionen på ditt företag stannar upp och i värsta fall slutar banden att rulla även hos din kund. Genom att identifiera företagets nyckelmaskiner och ge dem bästa tänkbara underhåll slipper du kostsamma stopp.

Ett enkelt sätt att öka produktiviteten och undvika överraskningar är att gå igenom maskinparken och identifiera nyckelmaskinerna och lägga upp handlingsplaner och underhållsavtal. Underhållet är A och O, både vardagsunderhållet som utförs av operatören och det förebyggande underhållet som utförs av oss. Genom att etablera fasta rutiner undviker man att köra slut på maskinen och kan förhoppningsvis begränsa antal akuta servicetillfällen. Underhållet ger också möjlighet för dig att planera renovering och nyinvestering.

Omfattningen av den planerade servicen anpassas till dina önskemål och behov. Den planerade servicen följer AFS allmänna bestämmelser för underhåll, NU06. Rekommendationer om vilket vardagsunderhåll som bör göras och hur ofta, ger vi på Stenbergs redan i samband med maskinleveransen. Vilket förebyggande underhållet som passar för just er maskin kan någon hos oss hjälpa till med.

Dokumentation

Vid alla typer av service dokumenterar vi vårt uppdrag. Denna historik har ni som avtalskund tillgång till och innehåller all information om era maskiner och serviceinsatserna. Dokumentationen visar de arbeten som utförts på maskinen, den tid som är nedlagd samt kommande insatser.


Äldre dokumentation
Vi har även äldre dokumentation till försäljning. Klicka här för att få en översikt över dokumentationen. Vid intresse kontakta reservdelsavdelningen, 036-30 44 10 eller via mail reservdelar@stenbergs.se

Maskinflytt

Ska ert företag flytta till nya lokaler? Vi erbjuder maskinflyttningar, både enstaka maskiner och hela produktionsanläggningar. Flyttningarna kan ske inom befintliga lokaler eller till andra lokaler. I samband med flytten kan vi också installera maskinen för snabb och säker produktionsstart.

Okuma Remote Service

Okuma Remote Service
Nu lagar Stenbergs maskiner via internet! Det hände en dag hos Storuman Industri att ett arbetsstycke lossnade från fixturen vid en bordsvridning och kilade sig fast mellan arbetsbordet och palettväxlaren. Jämmer och elände tyckte operatören Roger Kallin. Maskinen var belagd och behövde komma igång omedelbart.

Resultatet av kraschen innebar att paletten hade vridits bort från sitt läge och palettväxlaren slagits ur sin position. Det normala vore att skicka en tekniker till Storuman för att köra loss maskinen från sin låsta position. Men nu hade Roger tur. Maskinen var en Okuma och dessa kan via internet kopplas upp mot en dator hos Stenbergs. Här fanns Hans Kilén som jobbar med teknisk support vid tangentbordet. 45 minuter senare var maskinen i full drift igen.

Efter uppkoppling med Okumas Remote Service kunde Hans ta fram all nödvändig data för att Roger skulle kunna köra loss maskinen på ett säkert sätt. Vissa knapptryckningar sköttes av Hans i Nässjö och vissa knapptryckning gjorde Roger i Storuman 100 mil norr om Nässjö.

Att den här servicen överhuvud taget var möjlig baserades på att maskinen själv kunde stoppa sina rörelser innan kraschen blev för allvarlig. Funktioner i Okuma styrsystem gjorde det hela möjligt. Vill ni veta mer om Okumas Remote service kan ni kontakta Hans Kilén på 036-30 44 14.