Stenbergs Akademien

Stenbergsakademien.JPG

Kompetens i centrum

Det finns ett stort behov av självgående kvalitetsfokuserade operatörer. Därav erbjuder Stenbergs er individuellt anpassade utbildningar med operatörens behov i fokus. Stenbergs Akademien hjälper också till att framtidssäkra dig som en attraktiv arbetsgivare, med individen i fokus. Att investera i sin personal är en viktig framgångsfaktor. Vi anpassar våra utbildningar från kundens behov, exempelvis om den utförs hos kund eller i Stenbergs egna utbildningslokaler i Jönköping.

Stenbergs är även ett ackrediterat testcenter för validering i Industriteknik BAS och CNC Teknik2017 som är ett utmärkt verktyg vid rekrytering men även för att kartlägga kompetensen i företaget.

Kontakta oss för vidare diskussioner. 

– Det här gör vi för att lyfta svensk tillverkningsindustri. Syftet är att öka lönsamheten för de svenska bolagen samtidigt som det är en vinst även för individerna. Vi gör det tillsammans med SKTC och är ackrediterade att utfärda Grönt certifikat som CNC-operatör. 

Intresset är fantastiskt stort och många företag har inte tid att dra i gång en stor kompetenshöjande insats. Här kan vi samla operatörerna en halvdag på Stenbergs och därefter kartlägga var det finns kunskapsluckor för att därefter anpassa utbildningen individuellt.
Mathias Zingmark, teknisk chef på Stenbergs.