Kurs 1 - Programmering flerop

Bild P300.jpg

Grundkurs i programmering av Okuma fleroperationsmaskiner med styrsystem OSP 7000M, U100M, P200M och P300M/S

Kursen syftar till att ge kunskaper i konventionell NC-programmering. Varje deltagare framställer under kursen ett antal egna program och provkör dessa. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna göra NC-program i ISO-språk.

Följande områden behandlas:
• Koordinatsystem
• Vridning av koordinatsystem
• Fasta cykler för borrning, gängning med mera
• Automatprogram
• Underprogram
• Schemaprogram
• Fräsradiekompensering
• Variabelprogrammering

 

Information

Kurstid 2022: vecka 7, 14, 24, 39, 46

Kurslängd: 5 dagar 
Deltagare: 
8 personer 
Avgift: 
17 500 kr/person 
Anmälan:
 Malin Sandberg 036-30 44 16, kurs@stenbergs.se

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe. Inga förkunskaper krävs.

 

Kurstid 2023: vecka 7, 13, 24, 39,46

Kurslängd: 5 dagar 
Deltagare: 
8 personer 
Avgift: 
17 500 kr/person 
Anmälan:
 Malin Sandberg 036-30 44 16, kurs@stenbergs.se

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe. Inga förkunskaper krävs.