Kurs 1 - Programmering flerop

Bild P300.jpg

Grundkurs i programmering av Okuma fleroperationsmaskiner med styrsystem OSP 7000M, U100M, P200M och P300M/S

Kursen syftar till att ge kunskaper i konventionell NC-programmering. Varje deltagare framställer under kursen ett antal egna program och provkör dessa. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna göra NC-program i ISO-språk.

Följande områden behandlas:
• Koordinatsystem
• Vridning av koordinatsystem
• Fasta cykler för borrning, gängning med mera
• Automatprogram
• Underprogram
• Schemaprogram
• Fräsradiekompensering
• Variabelprogrammering

 

Information

Kurser 2024: vecka 7, 15, 24, 39, 45

Kurslängd: 5 dagar 
Deltagare: 
8 personer 
Avgift: 
18 500 kr/person 
Anmälan:
 Tim Hjalmarsson 036-30 44 24 kurs@stenbergs.se

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe. Inga förkunskaper krävs.