Kurs 2 - Programmering svarv

_CRJ2412.jpg

Grundkurs i programmering av Okuma svarvar med styrsystem OSP 7000L, U100L, E100L, P200L och P300L/S.

Kursen syftar till att ge kunskaper i konventionell NC-programmering. Kursdeltagarna får under kurstiden framställa ett antal program samt testa dessa i någon av våra simulatorer. Första delen av kursen är baserad på självstudier. Kursmaterialet skickas ut i samband med inbjudan.

Följande områden behandlas:

  • Genomgång av självstudiematerial
  • Koordinatsystem, fasta cykler för grov- och finsvarvning, gängning, borrning, spårstickning, automatisk rundning/fasning samt råämnesbeskrivning, för maskiner med 1 eller 2 revolvrar.
  • Programmering av roterande verktyg. Koordinatsystem, fasta cykler för borrning, gängning, kilspårfräsning samt fräsning av
  • Konturer i ändytan.

 

Information

Kurser 2023: vecka 5, 12, 19, 35, 43, 49

Kurslängd: 5 dagar 
Deltagare: 
8 personer 
Avgift: 
18 500 kr/person 
Anmälan:
 Tim Hjalmarsson 036-30 44 24 kurs@stenbergs.se

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe. Man bör ha utfört självstudiematerial men i övrigt krävs inga förkunskaper.