Kurs 3 - Grundkurs i Fanuc styrsystem

IMG_2655.jpg

Grundkurs i programmering av YCM fleroperationsmaskiner med Fanuc styrsystem

Kursen syftar till att ge ökade kunskaper i konventionell NC-Programmering i ISO format samt dialogprogrammering i Fanucs Manual guide i och hur man kan kombinera dessa. Varje deltagare framställer under kursen ett antal egna program och provkör dessa. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning på egen hand ska kunna skapa och köra program i både ISO och dialog samt kunna kombinera dessa på bästa vis.

 

Följande områden behandlas:

• Koordinatsystem samt nollpunkter

• Programstruktur

• G och M koder

• Fasta cykler (borrning, gängning osv.)

• Fräsradiekompensering

• Underprogram

• Dialogprogrammering

• Användning av variabler i programmeringen

I utbildningsavgiften ingår kursmaterial, luncher och kaffe. Inga förkunskaper krävs.

Information

Kurstid: Enligt överenskommelse
Kurslängd: 4 dagar
Avgift: 13 900kr/ deltagare
Anmälan: Tim Hjalmarsson 
     036-30 44 24
   kurs@stenbergs.se