Validering

Stenbergsakademien.JPG

Vilken grundläggande kompetens som krävs för att vara operatör? Eftersom svaren har visat sig vara lika för industrins olika bransch har det utvecklats ett gemensamt valideringsverktyg. Operatören ska kunna köra olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare.

Med validering får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Och vi skapar tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Tids- och kostnadseffektiv
Valideringen av de 10 kompetensområdena som ska mätas sker resurseffektivt. För individen tar själva valideringsprocessen 4 timmar. Ledningen behöver avsätta tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand och efter valideringen för analys av resultaten.

Kompetensområden i Grönt certifikat
Valideringen består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

Med validering som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Det blir garanterat enklare att investera i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Validering ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar därmed arbetet med att planera och genomföra nödvändig kompetensutveckling rejält. Det är inget omfattande, svårt eller resurskrävande arbete som behövs.