Finansiering

_CRJ2521.jpg


Vi har goda kontakter med finansieringsbolag
och vi kan hjälpa er till bästa lösningen.

 

 

Leasing

Leasing passar när företaget vill investera utan att
det belastar balansräkningen och soliditeten.

• Du binder inget kapital.
• Du behöver inte utnyttja företagsinteckningar.
• Din soliditet påverkas i regel inte.
• Du gör enkelt en budget och finansiell plan.

Avbetalning

Avbetalning passar när företaget vill äga verkstadsmaskinen
och kunna göra avskrivningar.

• Du slipper utnyttja företagsinteckningar.
• Du bestämmer själv avskrivningstakten.
• Du kan göra extraamorteringar.
• Du har möjlighet att betala skulden i förtid utan kostnad.