Projektledning

_CRJ2608.jpg

Vår projektavdelning tar hand om alla dina maskinleveranser och säkerställer att maskinleveransen följer avtalade överenskommelser. Vid varje ny maskinaffär utses en arbetsgrupp och en ansvarig projektledare. Projektledaren är din kontaktperson genom hela projektet fram till igångkörning och övertagande.

Projektgruppens mål är att alltid uppnå både tidplan och kvalitetskrav. Vi har lång erfarenhet och arbetar efter en projektstyrningsmodell. Flera av oss har även genomgått PROPS projektledarutbildning.